Ontslag Ter walslage

Uw werkgever in Ter walslage mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ter walslage zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ter walslage

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ter walslage. Uw werkgever in Ter walslage mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ter walslage arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ter walslage niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ter walslage te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ter walslage u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ter walslage of met bevallingsverlof bent in Ter walslage.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ter walslage kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ter walslage die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ter walslage
 • Als u in Ter walslage lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ter walslage wilt opnemen;
 • Omdat u in Ter walslage lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ter walslage lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ter walslage wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ter walslage op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ter walslage

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ter walslage. Uitzonderingen in Ter walslage;
 • Als uw werkgever in Ter walslage bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ter walslage aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ter walslage gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ter walslage niet geschikt voor uw werk in Ter walslage of
 • u functioneert niet voldoende in Ter walslage.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ter walslage

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ter walslage niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ter walslage of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ter walslage verblijft, dan mag uw werkgever in Ter walslage u eveneens wel ontslaan.