Ontslag Ter maarsch

Uw werkgever in Ter maarsch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ter maarsch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ter maarsch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ter maarsch. Uw werkgever in Ter maarsch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ter maarsch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ter maarsch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ter maarsch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ter maarsch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ter maarsch of met bevallingsverlof bent in Ter maarsch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ter maarsch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ter maarsch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ter maarsch
 • Als u in Ter maarsch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ter maarsch wilt opnemen;
 • Omdat u in Ter maarsch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ter maarsch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ter maarsch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ter maarsch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ter maarsch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ter maarsch. Uitzonderingen in Ter maarsch;
 • Als uw werkgever in Ter maarsch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ter maarsch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ter maarsch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ter maarsch niet geschikt voor uw werk in Ter maarsch of
 • u functioneert niet voldoende in Ter maarsch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ter maarsch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ter maarsch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ter maarsch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ter maarsch verblijft, dan mag uw werkgever in Ter maarsch u eveneens wel ontslaan.