Ontslag Ter lucht

Uw werkgever in Ter lucht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ter lucht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ter lucht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ter lucht. Uw werkgever in Ter lucht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ter lucht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ter lucht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ter lucht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ter lucht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ter lucht of met bevallingsverlof bent in Ter lucht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ter lucht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ter lucht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ter lucht
 • Als u in Ter lucht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ter lucht wilt opnemen;
 • Omdat u in Ter lucht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ter lucht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ter lucht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ter lucht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ter lucht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ter lucht. Uitzonderingen in Ter lucht;
 • Als uw werkgever in Ter lucht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ter lucht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ter lucht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ter lucht niet geschikt voor uw werk in Ter lucht of
 • u functioneert niet voldoende in Ter lucht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ter lucht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ter lucht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ter lucht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ter lucht verblijft, dan mag uw werkgever in Ter lucht u eveneens wel ontslaan.