Ontslag Ter horst

Uw werkgever in Ter horst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ter horst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ter horst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ter horst. Uw werkgever in Ter horst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ter horst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ter horst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ter horst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ter horst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ter horst of met bevallingsverlof bent in Ter horst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ter horst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ter horst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ter horst
 • Als u in Ter horst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ter horst wilt opnemen;
 • Omdat u in Ter horst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ter horst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ter horst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ter horst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ter horst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ter horst. Uitzonderingen in Ter horst;
 • Als uw werkgever in Ter horst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ter horst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ter horst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ter horst niet geschikt voor uw werk in Ter horst of
 • u functioneert niet voldoende in Ter horst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ter horst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ter horst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ter horst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ter horst verblijft, dan mag uw werkgever in Ter horst u eveneens wel ontslaan.