Ontslag Ter haar

Uw werkgever in Ter haar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ter haar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ter haar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ter haar. Uw werkgever in Ter haar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ter haar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ter haar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ter haar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ter haar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ter haar of met bevallingsverlof bent in Ter haar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ter haar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ter haar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ter haar
 • Als u in Ter haar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ter haar wilt opnemen;
 • Omdat u in Ter haar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ter haar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ter haar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ter haar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ter haar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ter haar. Uitzonderingen in Ter haar;
 • Als uw werkgever in Ter haar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ter haar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ter haar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ter haar niet geschikt voor uw werk in Ter haar of
 • u functioneert niet voldoende in Ter haar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ter haar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ter haar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ter haar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ter haar verblijft, dan mag uw werkgever in Ter haar u eveneens wel ontslaan.