Ontslag Ter borg

Uw werkgever in Ter borg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ter borg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ter borg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ter borg. Uw werkgever in Ter borg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ter borg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ter borg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ter borg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ter borg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ter borg of met bevallingsverlof bent in Ter borg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ter borg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ter borg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ter borg
 • Als u in Ter borg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ter borg wilt opnemen;
 • Omdat u in Ter borg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ter borg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ter borg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ter borg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ter borg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ter borg. Uitzonderingen in Ter borg;
 • Als uw werkgever in Ter borg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ter borg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ter borg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ter borg niet geschikt voor uw werk in Ter borg of
 • u functioneert niet voldoende in Ter borg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ter borg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ter borg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ter borg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ter borg verblijft, dan mag uw werkgever in Ter borg u eveneens wel ontslaan.