Ontslag Ter apel

Uw werkgever in Ter apel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ter apel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ter apel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ter apel. Uw werkgever in Ter apel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ter apel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ter apel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ter apel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ter apel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ter apel of met bevallingsverlof bent in Ter apel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ter apel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ter apel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ter apel
 • Als u in Ter apel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ter apel wilt opnemen;
 • Omdat u in Ter apel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ter apel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ter apel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ter apel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ter apel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ter apel. Uitzonderingen in Ter apel;
 • Als uw werkgever in Ter apel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ter apel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ter apel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ter apel niet geschikt voor uw werk in Ter apel of
 • u functioneert niet voldoende in Ter apel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ter apel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ter apel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ter apel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ter apel verblijft, dan mag uw werkgever in Ter apel u eveneens wel ontslaan.