Ontslag Ter aard

Uw werkgever in Ter aard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ter aard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ter aard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ter aard. Uw werkgever in Ter aard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ter aard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ter aard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ter aard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ter aard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ter aard of met bevallingsverlof bent in Ter aard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ter aard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ter aard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ter aard
 • Als u in Ter aard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ter aard wilt opnemen;
 • Omdat u in Ter aard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ter aard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ter aard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ter aard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ter aard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ter aard. Uitzonderingen in Ter aard;
 • Als uw werkgever in Ter aard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ter aard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ter aard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ter aard niet geschikt voor uw werk in Ter aard of
 • u functioneert niet voldoende in Ter aard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ter aard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ter aard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ter aard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ter aard verblijft, dan mag uw werkgever in Ter aard u eveneens wel ontslaan.