Ontslag Ter aalst

Uw werkgever in Ter aalst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ter aalst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ter aalst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ter aalst. Uw werkgever in Ter aalst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ter aalst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ter aalst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ter aalst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ter aalst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ter aalst of met bevallingsverlof bent in Ter aalst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ter aalst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ter aalst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ter aalst
 • Als u in Ter aalst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ter aalst wilt opnemen;
 • Omdat u in Ter aalst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ter aalst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ter aalst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ter aalst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ter aalst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ter aalst. Uitzonderingen in Ter aalst;
 • Als uw werkgever in Ter aalst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ter aalst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ter aalst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ter aalst niet geschikt voor uw werk in Ter aalst of
 • u functioneert niet voldoende in Ter aalst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ter aalst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ter aalst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ter aalst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ter aalst verblijft, dan mag uw werkgever in Ter aalst u eveneens wel ontslaan.