Ontslag Ten vorsel

Uw werkgever in Ten vorsel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ten vorsel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ten vorsel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ten vorsel. Uw werkgever in Ten vorsel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ten vorsel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ten vorsel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ten vorsel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ten vorsel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ten vorsel of met bevallingsverlof bent in Ten vorsel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ten vorsel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ten vorsel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ten vorsel
 • Als u in Ten vorsel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ten vorsel wilt opnemen;
 • Omdat u in Ten vorsel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ten vorsel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ten vorsel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ten vorsel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ten vorsel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ten vorsel. Uitzonderingen in Ten vorsel;
 • Als uw werkgever in Ten vorsel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ten vorsel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ten vorsel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ten vorsel niet geschikt voor uw werk in Ten vorsel of
 • u functioneert niet voldoende in Ten vorsel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ten vorsel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ten vorsel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ten vorsel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ten vorsel verblijft, dan mag uw werkgever in Ten vorsel u eveneens wel ontslaan.