Ontslag Ten post

Uw werkgever in Ten post mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ten post zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ten post

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ten post. Uw werkgever in Ten post mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ten post arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ten post niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ten post te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ten post u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ten post of met bevallingsverlof bent in Ten post.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ten post kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ten post die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ten post
 • Als u in Ten post lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ten post wilt opnemen;
 • Omdat u in Ten post lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ten post lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ten post wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ten post op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ten post

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ten post. Uitzonderingen in Ten post;
 • Als uw werkgever in Ten post bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ten post aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ten post gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ten post niet geschikt voor uw werk in Ten post of
 • u functioneert niet voldoende in Ten post.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ten post

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ten post niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ten post of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ten post verblijft, dan mag uw werkgever in Ten post u eveneens wel ontslaan.