Ontslag Ten have

Uw werkgever in Ten have mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ten have zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ten have

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ten have. Uw werkgever in Ten have mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ten have arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ten have niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ten have te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ten have u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ten have of met bevallingsverlof bent in Ten have.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ten have kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ten have die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ten have
 • Als u in Ten have lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ten have wilt opnemen;
 • Omdat u in Ten have lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ten have lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ten have wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ten have op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ten have

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ten have. Uitzonderingen in Ten have;
 • Als uw werkgever in Ten have bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ten have aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ten have gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ten have niet geschikt voor uw werk in Ten have of
 • u functioneert niet voldoende in Ten have.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ten have

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ten have niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ten have of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ten have verblijft, dan mag uw werkgever in Ten have u eveneens wel ontslaan.