Ontslag Ten boer

Uw werkgever in Ten boer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ten boer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ten boer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ten boer. Uw werkgever in Ten boer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ten boer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ten boer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ten boer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ten boer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ten boer of met bevallingsverlof bent in Ten boer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ten boer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ten boer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ten boer
 • Als u in Ten boer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ten boer wilt opnemen;
 • Omdat u in Ten boer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ten boer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ten boer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ten boer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ten boer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ten boer. Uitzonderingen in Ten boer;
 • Als uw werkgever in Ten boer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ten boer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ten boer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ten boer niet geschikt voor uw werk in Ten boer of
 • u functioneert niet voldoende in Ten boer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ten boer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ten boer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ten boer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ten boer verblijft, dan mag uw werkgever in Ten boer u eveneens wel ontslaan.