Ontslag Ten arlo

Uw werkgever in Ten arlo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ten arlo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ten arlo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ten arlo. Uw werkgever in Ten arlo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ten arlo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ten arlo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ten arlo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ten arlo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ten arlo of met bevallingsverlof bent in Ten arlo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ten arlo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ten arlo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ten arlo
 • Als u in Ten arlo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ten arlo wilt opnemen;
 • Omdat u in Ten arlo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ten arlo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ten arlo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ten arlo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ten arlo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ten arlo. Uitzonderingen in Ten arlo;
 • Als uw werkgever in Ten arlo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ten arlo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ten arlo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ten arlo niet geschikt voor uw werk in Ten arlo of
 • u functioneert niet voldoende in Ten arlo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ten arlo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ten arlo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ten arlo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ten arlo verblijft, dan mag uw werkgever in Ten arlo u eveneens wel ontslaan.