Ontslag Tempel

Uw werkgever in Tempel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tempel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tempel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tempel. Uw werkgever in Tempel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tempel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tempel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tempel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tempel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tempel of met bevallingsverlof bent in Tempel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tempel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tempel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tempel
 • Als u in Tempel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tempel wilt opnemen;
 • Omdat u in Tempel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tempel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tempel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tempel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tempel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tempel. Uitzonderingen in Tempel;
 • Als uw werkgever in Tempel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tempel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tempel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tempel niet geschikt voor uw werk in Tempel of
 • u functioneert niet voldoende in Tempel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tempel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tempel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tempel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tempel verblijft, dan mag uw werkgever in Tempel u eveneens wel ontslaan.