Ontslag Telgt

Uw werkgever in Telgt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Telgt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Telgt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Telgt. Uw werkgever in Telgt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Telgt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Telgt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Telgt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Telgt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Telgt of met bevallingsverlof bent in Telgt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Telgt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Telgt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Telgt
 • Als u in Telgt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Telgt wilt opnemen;
 • Omdat u in Telgt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Telgt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Telgt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Telgt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Telgt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Telgt. Uitzonderingen in Telgt;
 • Als uw werkgever in Telgt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Telgt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Telgt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Telgt niet geschikt voor uw werk in Telgt of
 • u functioneert niet voldoende in Telgt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Telgt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Telgt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Telgt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Telgt verblijft, dan mag uw werkgever in Telgt u eveneens wel ontslaan.