Ontslag Teijlingen

Uw werkgever in Teijlingen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Teijlingen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Teijlingen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Teijlingen. Uw werkgever in Teijlingen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Teijlingen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Teijlingen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Teijlingen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Teijlingen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Teijlingen of met bevallingsverlof bent in Teijlingen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Teijlingen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Teijlingen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Teijlingen
 • Als u in Teijlingen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Teijlingen wilt opnemen;
 • Omdat u in Teijlingen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Teijlingen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Teijlingen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Teijlingen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Teijlingen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Teijlingen. Uitzonderingen in Teijlingen;
 • Als uw werkgever in Teijlingen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Teijlingen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Teijlingen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Teijlingen niet geschikt voor uw werk in Teijlingen of
 • u functioneert niet voldoende in Teijlingen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Teijlingen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Teijlingen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Teijlingen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Teijlingen verblijft, dan mag uw werkgever in Teijlingen u eveneens wel ontslaan.