Ontslag Teijeburen /teyebuorren

Uw werkgever in Teijeburen /teyebuorren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Teijeburen /teyebuorren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Teijeburen /teyebuorren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Teijeburen /teyebuorren. Uw werkgever in Teijeburen /teyebuorren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Teijeburen /teyebuorren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Teijeburen /teyebuorren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Teijeburen /teyebuorren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Teijeburen /teyebuorren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Teijeburen /teyebuorren of met bevallingsverlof bent in Teijeburen /teyebuorren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Teijeburen /teyebuorren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Teijeburen /teyebuorren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Teijeburen /teyebuorren
 • Als u in Teijeburen /teyebuorren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Teijeburen /teyebuorren wilt opnemen;
 • Omdat u in Teijeburen /teyebuorren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Teijeburen /teyebuorren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Teijeburen /teyebuorren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Teijeburen /teyebuorren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Teijeburen /teyebuorren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Teijeburen /teyebuorren. Uitzonderingen in Teijeburen /teyebuorren;
 • Als uw werkgever in Teijeburen /teyebuorren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Teijeburen /teyebuorren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Teijeburen /teyebuorren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Teijeburen /teyebuorren niet geschikt voor uw werk in Teijeburen /teyebuorren of
 • u functioneert niet voldoende in Teijeburen /teyebuorren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Teijeburen /teyebuorren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Teijeburen /teyebuorren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Teijeburen /teyebuorren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Teijeburen /teyebuorren verblijft, dan mag uw werkgever in Teijeburen /teyebuorren u eveneens wel ontslaan.