Ontslag Tegelen

Uw werkgever in Tegelen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tegelen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tegelen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tegelen. Uw werkgever in Tegelen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tegelen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tegelen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tegelen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tegelen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tegelen of met bevallingsverlof bent in Tegelen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tegelen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tegelen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tegelen
 • Als u in Tegelen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tegelen wilt opnemen;
 • Omdat u in Tegelen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tegelen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tegelen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tegelen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tegelen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tegelen. Uitzonderingen in Tegelen;
 • Als uw werkgever in Tegelen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tegelen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tegelen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tegelen niet geschikt voor uw werk in Tegelen of
 • u functioneert niet voldoende in Tegelen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tegelen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tegelen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tegelen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tegelen verblijft, dan mag uw werkgever in Tegelen u eveneens wel ontslaan.