Ontslag Teersdijk

Uw werkgever in Teersdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Teersdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Teersdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Teersdijk. Uw werkgever in Teersdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Teersdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Teersdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Teersdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Teersdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Teersdijk of met bevallingsverlof bent in Teersdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Teersdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Teersdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Teersdijk
 • Als u in Teersdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Teersdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Teersdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Teersdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Teersdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Teersdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Teersdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Teersdijk. Uitzonderingen in Teersdijk;
 • Als uw werkgever in Teersdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Teersdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Teersdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Teersdijk niet geschikt voor uw werk in Teersdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Teersdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Teersdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Teersdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Teersdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Teersdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Teersdijk u eveneens wel ontslaan.