Ontslag Teerns /tearns

Uw werkgever in Teerns /tearns mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Teerns /tearns zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Teerns /tearns

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Teerns /tearns. Uw werkgever in Teerns /tearns mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Teerns /tearns arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Teerns /tearns niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Teerns /tearns te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Teerns /tearns u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Teerns /tearns of met bevallingsverlof bent in Teerns /tearns.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Teerns /tearns kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Teerns /tearns die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Teerns /tearns
 • Als u in Teerns /tearns lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Teerns /tearns wilt opnemen;
 • Omdat u in Teerns /tearns lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Teerns /tearns lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Teerns /tearns wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Teerns /tearns op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Teerns /tearns

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Teerns /tearns. Uitzonderingen in Teerns /tearns;
 • Als uw werkgever in Teerns /tearns bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Teerns /tearns aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Teerns /tearns gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Teerns /tearns niet geschikt voor uw werk in Teerns /tearns of
 • u functioneert niet voldoende in Teerns /tearns.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Teerns /tearns

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Teerns /tearns niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Teerns /tearns of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Teerns /tearns verblijft, dan mag uw werkgever in Teerns /tearns u eveneens wel ontslaan.