Ontslag Teeffelen

Uw werkgever in Teeffelen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Teeffelen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Teeffelen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Teeffelen. Uw werkgever in Teeffelen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Teeffelen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Teeffelen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Teeffelen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Teeffelen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Teeffelen of met bevallingsverlof bent in Teeffelen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Teeffelen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Teeffelen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Teeffelen
 • Als u in Teeffelen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Teeffelen wilt opnemen;
 • Omdat u in Teeffelen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Teeffelen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Teeffelen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Teeffelen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Teeffelen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Teeffelen. Uitzonderingen in Teeffelen;
 • Als uw werkgever in Teeffelen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Teeffelen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Teeffelen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Teeffelen niet geschikt voor uw werk in Teeffelen of
 • u functioneert niet voldoende in Teeffelen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Teeffelen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Teeffelen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Teeffelen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Teeffelen verblijft, dan mag uw werkgever in Teeffelen u eveneens wel ontslaan.