Ontslag Teckop

Uw werkgever in Teckop mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Teckop zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Teckop

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Teckop. Uw werkgever in Teckop mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Teckop arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Teckop niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Teckop te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Teckop u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Teckop of met bevallingsverlof bent in Teckop.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Teckop kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Teckop die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Teckop
 • Als u in Teckop lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Teckop wilt opnemen;
 • Omdat u in Teckop lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Teckop lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Teckop wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Teckop op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Teckop

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Teckop. Uitzonderingen in Teckop;
 • Als uw werkgever in Teckop bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Teckop aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Teckop gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Teckop niet geschikt voor uw werk in Teckop of
 • u functioneert niet voldoende in Teckop.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Teckop

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Teckop niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Teckop of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Teckop verblijft, dan mag uw werkgever in Teckop u eveneens wel ontslaan.