Ontslag Tasdijk

Uw werkgever in Tasdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tasdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tasdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tasdijk. Uw werkgever in Tasdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tasdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tasdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tasdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tasdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tasdijk of met bevallingsverlof bent in Tasdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tasdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tasdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tasdijk
 • Als u in Tasdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tasdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Tasdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tasdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tasdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tasdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tasdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tasdijk. Uitzonderingen in Tasdijk;
 • Als uw werkgever in Tasdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tasdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tasdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tasdijk niet geschikt voor uw werk in Tasdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Tasdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tasdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tasdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tasdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tasdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Tasdijk u eveneens wel ontslaan.