Ontslag Tappersheul

Uw werkgever in Tappersheul mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tappersheul zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tappersheul

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tappersheul. Uw werkgever in Tappersheul mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tappersheul arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tappersheul niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tappersheul te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tappersheul u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tappersheul of met bevallingsverlof bent in Tappersheul.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tappersheul kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tappersheul die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tappersheul
 • Als u in Tappersheul lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tappersheul wilt opnemen;
 • Omdat u in Tappersheul lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tappersheul lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tappersheul wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tappersheul op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tappersheul

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tappersheul. Uitzonderingen in Tappersheul;
 • Als uw werkgever in Tappersheul bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tappersheul aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tappersheul gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tappersheul niet geschikt voor uw werk in Tappersheul of
 • u functioneert niet voldoende in Tappersheul.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tappersheul

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tappersheul niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tappersheul of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tappersheul verblijft, dan mag uw werkgever in Tappersheul u eveneens wel ontslaan.