Ontslag Taarlo

Uw werkgever in Taarlo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Taarlo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Taarlo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Taarlo. Uw werkgever in Taarlo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Taarlo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Taarlo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Taarlo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Taarlo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Taarlo of met bevallingsverlof bent in Taarlo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Taarlo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Taarlo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Taarlo
 • Als u in Taarlo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Taarlo wilt opnemen;
 • Omdat u in Taarlo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Taarlo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Taarlo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Taarlo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Taarlo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Taarlo. Uitzonderingen in Taarlo;
 • Als uw werkgever in Taarlo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Taarlo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Taarlo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Taarlo niet geschikt voor uw werk in Taarlo of
 • u functioneert niet voldoende in Taarlo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Taarlo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Taarlo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Taarlo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Taarlo verblijft, dan mag uw werkgever in Taarlo u eveneens wel ontslaan.