Ontslag 't zandt

Uw werkgever in 't zandt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't zandt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't zandt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't zandt. Uw werkgever in 't zandt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't zandt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't zandt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't zandt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't zandt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't zandt of met bevallingsverlof bent in 't zandt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't zandt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't zandt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't zandt
 • Als u in 't zandt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't zandt wilt opnemen;
 • Omdat u in 't zandt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't zandt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't zandt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't zandt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't zandt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't zandt. Uitzonderingen in 't zandt;
 • Als uw werkgever in 't zandt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't zandt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't zandt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't zandt niet geschikt voor uw werk in 't zandt of
 • u functioneert niet voldoende in 't zandt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't zandt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't zandt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't zandt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't zandt verblijft, dan mag uw werkgever in 't zandt u eveneens wel ontslaan.