Ontslag 't zandstervoorwerk

Uw werkgever in 't zandstervoorwerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't zandstervoorwerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't zandstervoorwerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't zandstervoorwerk. Uw werkgever in 't zandstervoorwerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't zandstervoorwerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't zandstervoorwerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't zandstervoorwerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't zandstervoorwerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't zandstervoorwerk of met bevallingsverlof bent in 't zandstervoorwerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't zandstervoorwerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't zandstervoorwerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't zandstervoorwerk
 • Als u in 't zandstervoorwerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't zandstervoorwerk wilt opnemen;
 • Omdat u in 't zandstervoorwerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't zandstervoorwerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't zandstervoorwerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't zandstervoorwerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't zandstervoorwerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't zandstervoorwerk. Uitzonderingen in 't zandstervoorwerk;
 • Als uw werkgever in 't zandstervoorwerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't zandstervoorwerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't zandstervoorwerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't zandstervoorwerk niet geschikt voor uw werk in 't zandstervoorwerk of
 • u functioneert niet voldoende in 't zandstervoorwerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't zandstervoorwerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't zandstervoorwerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't zandstervoorwerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't zandstervoorwerk verblijft, dan mag uw werkgever in 't zandstervoorwerk u eveneens wel ontslaan.