Ontslag 't zand

Uw werkgever in 't zand mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't zand zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't zand

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't zand. Uw werkgever in 't zand mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't zand arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't zand niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't zand te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't zand u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't zand of met bevallingsverlof bent in 't zand.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't zand kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't zand die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't zand
 • Als u in 't zand lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't zand wilt opnemen;
 • Omdat u in 't zand lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't zand lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't zand wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't zand op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't zand

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't zand. Uitzonderingen in 't zand;
 • Als uw werkgever in 't zand bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't zand aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't zand gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't zand niet geschikt voor uw werk in 't zand of
 • u functioneert niet voldoende in 't zand.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't zand

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't zand niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't zand of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't zand verblijft, dan mag uw werkgever in 't zand u eveneens wel ontslaan.