Ontslag 't wytfean /witveen

Uw werkgever in 't wytfean /witveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't wytfean /witveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't wytfean /witveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't wytfean /witveen. Uw werkgever in 't wytfean /witveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't wytfean /witveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't wytfean /witveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't wytfean /witveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't wytfean /witveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't wytfean /witveen of met bevallingsverlof bent in 't wytfean /witveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't wytfean /witveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't wytfean /witveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't wytfean /witveen
 • Als u in 't wytfean /witveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't wytfean /witveen wilt opnemen;
 • Omdat u in 't wytfean /witveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't wytfean /witveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't wytfean /witveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't wytfean /witveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't wytfean /witveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't wytfean /witveen. Uitzonderingen in 't wytfean /witveen;
 • Als uw werkgever in 't wytfean /witveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't wytfean /witveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't wytfean /witveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't wytfean /witveen niet geschikt voor uw werk in 't wytfean /witveen of
 • u functioneert niet voldoende in 't wytfean /witveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't wytfean /witveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't wytfean /witveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't wytfean /witveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't wytfean /witveen verblijft, dan mag uw werkgever in 't wytfean /witveen u eveneens wel ontslaan.