Ontslag 't woudt

Uw werkgever in 't woudt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't woudt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't woudt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't woudt. Uw werkgever in 't woudt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't woudt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't woudt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't woudt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't woudt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't woudt of met bevallingsverlof bent in 't woudt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't woudt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't woudt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't woudt
 • Als u in 't woudt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't woudt wilt opnemen;
 • Omdat u in 't woudt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't woudt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't woudt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't woudt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't woudt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't woudt. Uitzonderingen in 't woudt;
 • Als uw werkgever in 't woudt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't woudt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't woudt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't woudt niet geschikt voor uw werk in 't woudt of
 • u functioneert niet voldoende in 't woudt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't woudt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't woudt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't woudt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't woudt verblijft, dan mag uw werkgever in 't woudt u eveneens wel ontslaan.