Ontslag 't woud

Uw werkgever in 't woud mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't woud zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't woud

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't woud. Uw werkgever in 't woud mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't woud arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't woud niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't woud te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't woud u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't woud of met bevallingsverlof bent in 't woud.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't woud kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't woud die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't woud
 • Als u in 't woud lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't woud wilt opnemen;
 • Omdat u in 't woud lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't woud lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't woud wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't woud op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't woud

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't woud. Uitzonderingen in 't woud;
 • Als uw werkgever in 't woud bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't woud aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't woud gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't woud niet geschikt voor uw werk in 't woud of
 • u functioneert niet voldoende in 't woud.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't woud

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't woud niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't woud of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't woud verblijft, dan mag uw werkgever in 't woud u eveneens wel ontslaan.