Ontslag 't winkel

Uw werkgever in 't winkel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't winkel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't winkel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't winkel. Uw werkgever in 't winkel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't winkel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't winkel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't winkel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't winkel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't winkel of met bevallingsverlof bent in 't winkel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't winkel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't winkel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't winkel
 • Als u in 't winkel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't winkel wilt opnemen;
 • Omdat u in 't winkel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't winkel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't winkel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't winkel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't winkel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't winkel. Uitzonderingen in 't winkel;
 • Als uw werkgever in 't winkel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't winkel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't winkel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't winkel niet geschikt voor uw werk in 't winkel of
 • u functioneert niet voldoende in 't winkel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't winkel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't winkel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't winkel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't winkel verblijft, dan mag uw werkgever in 't winkel u eveneens wel ontslaan.