Ontslag 't vosseneind

Uw werkgever in 't vosseneind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't vosseneind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't vosseneind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't vosseneind. Uw werkgever in 't vosseneind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't vosseneind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't vosseneind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't vosseneind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't vosseneind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't vosseneind of met bevallingsverlof bent in 't vosseneind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't vosseneind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't vosseneind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't vosseneind
 • Als u in 't vosseneind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't vosseneind wilt opnemen;
 • Omdat u in 't vosseneind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't vosseneind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't vosseneind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't vosseneind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't vosseneind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't vosseneind. Uitzonderingen in 't vosseneind;
 • Als uw werkgever in 't vosseneind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't vosseneind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't vosseneind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't vosseneind niet geschikt voor uw werk in 't vosseneind of
 • u functioneert niet voldoende in 't vosseneind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't vosseneind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't vosseneind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't vosseneind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't vosseneind verblijft, dan mag uw werkgever in 't vosseneind u eveneens wel ontslaan.