Ontslag 't vlot

Uw werkgever in 't vlot mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't vlot zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't vlot

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't vlot. Uw werkgever in 't vlot mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't vlot arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't vlot niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't vlot te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't vlot u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't vlot of met bevallingsverlof bent in 't vlot.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't vlot kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't vlot die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't vlot
 • Als u in 't vlot lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't vlot wilt opnemen;
 • Omdat u in 't vlot lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't vlot lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't vlot wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't vlot op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't vlot

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't vlot. Uitzonderingen in 't vlot;
 • Als uw werkgever in 't vlot bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't vlot aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't vlot gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't vlot niet geschikt voor uw werk in 't vlot of
 • u functioneert niet voldoende in 't vlot.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't vlot

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't vlot niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't vlot of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't vlot verblijft, dan mag uw werkgever in 't vlot u eveneens wel ontslaan.