Ontslag 't villeken

Uw werkgever in 't villeken mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't villeken zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't villeken

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't villeken. Uw werkgever in 't villeken mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't villeken arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't villeken niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't villeken te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't villeken u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't villeken of met bevallingsverlof bent in 't villeken.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't villeken kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't villeken die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't villeken
 • Als u in 't villeken lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't villeken wilt opnemen;
 • Omdat u in 't villeken lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't villeken lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't villeken wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't villeken op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't villeken

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't villeken. Uitzonderingen in 't villeken;
 • Als uw werkgever in 't villeken bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't villeken aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't villeken gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't villeken niet geschikt voor uw werk in 't villeken of
 • u functioneert niet voldoende in 't villeken.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't villeken

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't villeken niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't villeken of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't villeken verblijft, dan mag uw werkgever in 't villeken u eveneens wel ontslaan.