Ontslag 't veld

Uw werkgever in 't veld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't veld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't veld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't veld. Uw werkgever in 't veld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't veld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't veld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't veld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't veld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't veld of met bevallingsverlof bent in 't veld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't veld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't veld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't veld
 • Als u in 't veld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't veld wilt opnemen;
 • Omdat u in 't veld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't veld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't veld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't veld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't veld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't veld. Uitzonderingen in 't veld;
 • Als uw werkgever in 't veld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't veld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't veld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't veld niet geschikt voor uw werk in 't veld of
 • u functioneert niet voldoende in 't veld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't veld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't veld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't veld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't veld verblijft, dan mag uw werkgever in 't veld u eveneens wel ontslaan.