Ontslag 't stort

Uw werkgever in 't stort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't stort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't stort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't stort. Uw werkgever in 't stort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't stort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't stort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't stort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't stort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't stort of met bevallingsverlof bent in 't stort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't stort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't stort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't stort
 • Als u in 't stort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't stort wilt opnemen;
 • Omdat u in 't stort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't stort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't stort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't stort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't stort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't stort. Uitzonderingen in 't stort;
 • Als uw werkgever in 't stort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't stort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't stort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't stort niet geschikt voor uw werk in 't stort of
 • u functioneert niet voldoende in 't stort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't stort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't stort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't stort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't stort verblijft, dan mag uw werkgever in 't stort u eveneens wel ontslaan.