Ontslag 't oever

Uw werkgever in 't oever mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't oever zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't oever

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't oever. Uw werkgever in 't oever mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't oever arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't oever niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't oever te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't oever u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't oever of met bevallingsverlof bent in 't oever.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't oever kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't oever die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't oever
 • Als u in 't oever lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't oever wilt opnemen;
 • Omdat u in 't oever lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't oever lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't oever wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't oever op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't oever

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't oever. Uitzonderingen in 't oever;
 • Als uw werkgever in 't oever bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't oever aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't oever gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't oever niet geschikt voor uw werk in 't oever of
 • u functioneert niet voldoende in 't oever.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't oever

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't oever niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't oever of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't oever verblijft, dan mag uw werkgever in 't oever u eveneens wel ontslaan.