Ontslag 't noorden

Uw werkgever in 't noorden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't noorden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't noorden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't noorden. Uw werkgever in 't noorden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't noorden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't noorden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't noorden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't noorden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't noorden of met bevallingsverlof bent in 't noorden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't noorden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't noorden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't noorden
 • Als u in 't noorden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't noorden wilt opnemen;
 • Omdat u in 't noorden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't noorden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't noorden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't noorden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't noorden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't noorden. Uitzonderingen in 't noorden;
 • Als uw werkgever in 't noorden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't noorden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't noorden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't noorden niet geschikt voor uw werk in 't noorden of
 • u functioneert niet voldoende in 't noorden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't noorden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't noorden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't noorden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't noorden verblijft, dan mag uw werkgever in 't noorden u eveneens wel ontslaan.