Ontslag 't marktje

Uw werkgever in 't marktje mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't marktje zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't marktje

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't marktje. Uw werkgever in 't marktje mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't marktje arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't marktje niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't marktje te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't marktje u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't marktje of met bevallingsverlof bent in 't marktje.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't marktje kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't marktje die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't marktje
 • Als u in 't marktje lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't marktje wilt opnemen;
 • Omdat u in 't marktje lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't marktje lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't marktje wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't marktje op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't marktje

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't marktje. Uitzonderingen in 't marktje;
 • Als uw werkgever in 't marktje bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't marktje aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't marktje gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't marktje niet geschikt voor uw werk in 't marktje of
 • u functioneert niet voldoende in 't marktje.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't marktje

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't marktje niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't marktje of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't marktje verblijft, dan mag uw werkgever in 't marktje u eveneens wel ontslaan.