Ontslag 't leuken

Uw werkgever in 't leuken mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't leuken zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't leuken

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't leuken. Uw werkgever in 't leuken mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't leuken arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't leuken niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't leuken te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't leuken u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't leuken of met bevallingsverlof bent in 't leuken.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't leuken kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't leuken die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't leuken
 • Als u in 't leuken lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't leuken wilt opnemen;
 • Omdat u in 't leuken lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't leuken lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't leuken wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't leuken op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't leuken

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't leuken. Uitzonderingen in 't leuken;
 • Als uw werkgever in 't leuken bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't leuken aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't leuken gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't leuken niet geschikt voor uw werk in 't leuken of
 • u functioneert niet voldoende in 't leuken.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't leuken

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't leuken niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't leuken of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't leuken verblijft, dan mag uw werkgever in 't leuken u eveneens wel ontslaan.