Ontslag 't kret

Uw werkgever in 't kret mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't kret zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't kret

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't kret. Uw werkgever in 't kret mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't kret arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't kret niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't kret te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't kret u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't kret of met bevallingsverlof bent in 't kret.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't kret kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't kret die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't kret
 • Als u in 't kret lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't kret wilt opnemen;
 • Omdat u in 't kret lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't kret lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't kret wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't kret op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't kret

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't kret. Uitzonderingen in 't kret;
 • Als uw werkgever in 't kret bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't kret aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't kret gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't kret niet geschikt voor uw werk in 't kret of
 • u functioneert niet voldoende in 't kret.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't kret

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't kret niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't kret of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't kret verblijft, dan mag uw werkgever in 't kret u eveneens wel ontslaan.