Ontslag 't kip

Uw werkgever in 't kip mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't kip zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't kip

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't kip. Uw werkgever in 't kip mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't kip arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't kip niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't kip te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't kip u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't kip of met bevallingsverlof bent in 't kip.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't kip kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't kip die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't kip
 • Als u in 't kip lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't kip wilt opnemen;
 • Omdat u in 't kip lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't kip lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't kip wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't kip op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't kip

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't kip. Uitzonderingen in 't kip;
 • Als uw werkgever in 't kip bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't kip aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't kip gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't kip niet geschikt voor uw werk in 't kip of
 • u functioneert niet voldoende in 't kip.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't kip

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't kip niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't kip of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't kip verblijft, dan mag uw werkgever in 't kip u eveneens wel ontslaan.