Ontslag 't jagertje

Uw werkgever in 't jagertje mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't jagertje zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't jagertje

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't jagertje. Uw werkgever in 't jagertje mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't jagertje arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't jagertje niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't jagertje te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't jagertje u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't jagertje of met bevallingsverlof bent in 't jagertje.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't jagertje kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't jagertje die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't jagertje
 • Als u in 't jagertje lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't jagertje wilt opnemen;
 • Omdat u in 't jagertje lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't jagertje lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't jagertje wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't jagertje op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't jagertje

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't jagertje. Uitzonderingen in 't jagertje;
 • Als uw werkgever in 't jagertje bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't jagertje aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't jagertje gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't jagertje niet geschikt voor uw werk in 't jagertje of
 • u functioneert niet voldoende in 't jagertje.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't jagertje

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't jagertje niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't jagertje of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't jagertje verblijft, dan mag uw werkgever in 't jagertje u eveneens wel ontslaan.