Ontslag 't hoekske

Uw werkgever in 't hoekske mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't hoekske zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't hoekske

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't hoekske. Uw werkgever in 't hoekske mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't hoekske arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't hoekske niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't hoekske te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't hoekske u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't hoekske of met bevallingsverlof bent in 't hoekske.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't hoekske kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't hoekske die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't hoekske
 • Als u in 't hoekske lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't hoekske wilt opnemen;
 • Omdat u in 't hoekske lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't hoekske lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't hoekske wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't hoekske op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't hoekske

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't hoekske. Uitzonderingen in 't hoekske;
 • Als uw werkgever in 't hoekske bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't hoekske aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't hoekske gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't hoekske niet geschikt voor uw werk in 't hoekske of
 • u functioneert niet voldoende in 't hoekske.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't hoekske

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't hoekske niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't hoekske of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't hoekske verblijft, dan mag uw werkgever in 't hoekske u eveneens wel ontslaan.