Ontslag 't hoekje

Uw werkgever in 't hoekje mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't hoekje zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't hoekje

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't hoekje. Uw werkgever in 't hoekje mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't hoekje arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't hoekje niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't hoekje te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't hoekje u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't hoekje of met bevallingsverlof bent in 't hoekje.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't hoekje kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't hoekje die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't hoekje
 • Als u in 't hoekje lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't hoekje wilt opnemen;
 • Omdat u in 't hoekje lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't hoekje lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't hoekje wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't hoekje op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't hoekje

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't hoekje. Uitzonderingen in 't hoekje;
 • Als uw werkgever in 't hoekje bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't hoekje aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't hoekje gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't hoekje niet geschikt voor uw werk in 't hoekje of
 • u functioneert niet voldoende in 't hoekje.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't hoekje

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't hoekje niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't hoekje of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't hoekje verblijft, dan mag uw werkgever in 't hoekje u eveneens wel ontslaan.