Ontslag 't harde

Uw werkgever in 't harde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't harde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't harde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't harde. Uw werkgever in 't harde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't harde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't harde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't harde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't harde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't harde of met bevallingsverlof bent in 't harde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't harde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't harde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't harde
 • Als u in 't harde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't harde wilt opnemen;
 • Omdat u in 't harde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't harde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't harde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't harde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't harde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't harde. Uitzonderingen in 't harde;
 • Als uw werkgever in 't harde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't harde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't harde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't harde niet geschikt voor uw werk in 't harde of
 • u functioneert niet voldoende in 't harde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't harde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't harde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't harde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't harde verblijft, dan mag uw werkgever in 't harde u eveneens wel ontslaan.