Ontslag 't haantje

Uw werkgever in 't haantje mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't haantje zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't haantje

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't haantje. Uw werkgever in 't haantje mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't haantje arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't haantje niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't haantje te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't haantje u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't haantje of met bevallingsverlof bent in 't haantje.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't haantje kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't haantje die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't haantje
 • Als u in 't haantje lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't haantje wilt opnemen;
 • Omdat u in 't haantje lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't haantje lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't haantje wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't haantje op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't haantje

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't haantje. Uitzonderingen in 't haantje;
 • Als uw werkgever in 't haantje bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't haantje aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't haantje gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't haantje niet geschikt voor uw werk in 't haantje of
 • u functioneert niet voldoende in 't haantje.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't haantje

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't haantje niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't haantje of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't haantje verblijft, dan mag uw werkgever in 't haantje u eveneens wel ontslaan.