Ontslag 't goy

Uw werkgever in 't goy mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't goy zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't goy

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't goy. Uw werkgever in 't goy mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't goy arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't goy niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't goy te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't goy u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't goy of met bevallingsverlof bent in 't goy.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't goy kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't goy die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't goy
 • Als u in 't goy lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't goy wilt opnemen;
 • Omdat u in 't goy lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't goy lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't goy wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't goy op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't goy

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't goy. Uitzonderingen in 't goy;
 • Als uw werkgever in 't goy bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't goy aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't goy gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't goy niet geschikt voor uw werk in 't goy of
 • u functioneert niet voldoende in 't goy.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't goy

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't goy niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't goy of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't goy verblijft, dan mag uw werkgever in 't goy u eveneens wel ontslaan.